Eğitim Sektörü OMR

EĞİTİM SEKTÖRÜ ÇÖZÜMLERİMİZ

OmrCUBE® - SINAV ÖLÇME SİSTEMİ

OMR cihazları 1930 yılından bu yana dünyada kullanılmakta olan optik işaretlerin çeşitli sensordizileri vasıtası ile algılanması esasına dayanan cihazlardır.

OmrCUBE® projesi çeşitli türdeki sabit formları, minimum miktarda kullanıcı ayarları ile tanımlamak ve okumak için tasarlanmıştır.

 OmrCUBE® görüntü işleme algoritmaları kullanarak işlem süresini minimuma indirmektedir.             

Amaç

Çeşitli sınavlarda sınavlara giren adayların cevaplarını kısa sürede sıfır hata ile değerlendirmek.

OmrCUBE® Kullanım Alanları

Halen Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çeşitli sınavların ölçme ve değenlendirme aşamalarında OMR cihazları kullanılmaktadır

Sınavların değerlendirilmesinde kullanılmakta olan üç Teknoloji bulunmaktadır. Bunlar;

  1. OMR (Optical Mark Recognition-Optik İşaret Tanıma) cihazları
  2. ICR (Inteligent Character Recognition-Akıllı Karakter Tanıma) teknolojilerinin kullanıldığı çözümler
  3. Görüntü işleme teknolojileri tabanlı çözümler

OMR (Optical Mark Recognition – Optik İşaret Tanıma): Özelleştirilmiş formlardan verileri okumaya ve işlemeye yarayan, bu verileri bilgisayar sistemlerinde saklamaya olanak sağlayan bir sistemdir. OMR formu OMR okuyucudan geçer ve önceden işaretlenmiş alanlar okunur ve bilgiler dışa aktarılabilir.

Optical Mark Reader (OMR Scanner) – Optik İşaret Tanıma (OMR Tarayıcısı) : Özel bir tarayıcı cihazdır ve amacı OMR formunda önceden tanımlanmış pozisyonlardan kalemle işaretlenmiş kısımların okunmasıdır.

Optik Karakter Tanıma işleminin çalışma prensibi “Işığın Yansıma Yasaları” doğrultusunda çalışmaktadır. Yani gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemde bulunur. Gelen ışının normalle yaptığı açı, yansıyan ışının normalle yaptığı açıya eşittir. Normal doğrultusunda gelen ışınlar, geldikleri doğrultuda geri yansırlar. Bu da demek oluyor ki parlak yüzey karanlık yüzeye oranla daha fazla ışık yansıtır, OMR tarayıcılar üstünde bulunan sensörleri kullanarak OMR formu üzerinde koyu olarak işaretlenmiş alanları belirlerler çünkü bu alanlar işaretlenmeyen alanlara nazaran daha yansıtılmıştır. Eğer tarayıcı yarım doldurulmuş (hatalı dolum) bir form sezerse hata olarak algılar veya ilgili alanları yanlış olarak işaretler.

Günümüzde çeşitli dezavantajları ve özellikle hatalı okuma problemleri nedeniyle OMR cihazlarının kullanım alanı daralmaya başlamıştır. OMR teknolojisi yerine belge veya formların tarandığı ve ardından görüntü işleme teknolojilerinin uygulandığı sistemler yaygınlaşmaktadır.

Cevap kağıtlarının, formların görüntü işleme teknolojilerinin yanı sıra akıllı karakter tanıma (ICR) teknojileri ile de değerlendirilmesini sağlayan ticari ürünler mevcuttur. Görüntü işleme yerine ICR teknolojilerinin uygulandığı bu tür çözümlerde performans daha düşük düzeydedir. Bu nedenle yüksek hacimli cevap kağıtlarının değerlendirilmesi zamanını azaltmak için sunucu ve iş istasyonlarından oluşan pahalı bir yatırım yapmak gerekmektedir. Asıl amacı sınav ölçme ve değerlendirme olmayan ICR ürünleri bu nedenle uygun bir seçenek değildir. Ayrıca ölçme ve değerlendirmenin sağlıklı olabilmesi için ilave uygulamalara ihtiyaç bulunması nedeniyle ICR motoru sistemin küçük bir parçasını oluşturmasına karşın sistemin performansında problemli unsur olmaktadır. Bununla birlikte ICR üreticisi firmalar cevap kağıdı başına ücret istedikleri için sürekli bir maliyet unsuru ortaya çıkmaktadır.

Taranan cevap kağıtlarının özgün ve yüksek performanslı görüntü işleme algoritmaları ile işlenmesi günümüzde OMR cihazları ve karakter tanıma teknolojilerinin yerini almaktadır. Bu sayede basılı cevap kağıtlarının OMR cihazlarına uygun olarak tasarlanmasına gerek bulunmamaktadır. Hatta açık uçlu sorular da ölçülebilmektedir.

Görüntü işleme teknolojisi kullanan sistemlerde çeşitli alt sistemler yer almaktadır. Bunlar:

  • Ön kısım (front-end)
  • Ölçme istasyonları
  • Görüntü iyileştirme istasyonları
  • Arka kısım (back-end)
  • İş akış yönetim sistemi
  • Veri aktarımı (Export)
  • Değerlendirme

Ön kısım alt sisteminde form şablonun oluşturulması, sistem kaynaklarının yönetimi, sistem konfigürasyonu ve performansın izlenmesi sağlanmaktadır. Sisteme yeni bir sunucu veya iş istasyonunun eklenmesi de sistem konfigürasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Taranan cevap kağıtlarının sunucu ve iş istasyonlarına dağıtılması da bu alt sistemin görevleri arasındadır. Bu alt sistem performans ölçümleri yaparak dakikada işlenen cevap kağıdı miktarını da vermekte ve tahmini bitim zamanını da bildirmektedir.

Ölçme istasyonları kendilerine dağıtılan cevap kağıtlarına ait resim formatındaki dosyaları işleyerek sonuçları “arka kısıma” iletirler. Bu istasyonlarda görüntü işleme işlemleri uygulanır. Ölçme istasyonlarına aktarılan dosyalar şablonla eşleştirilir ve kişi tarafından verilen cevaplar oluşturulur. Görüntü işleme işlemlerinde cevap kağıdında hatalı tarama sorunları v