basin-haberler

Kamu Bilişim Derneği Kamu Dijital Zirvesindeydik

Baştan sona birbirinden değerli katılımcıların gerçekleştirdiği oturumlar ile bu seneki Dijital Kamu Bilişim Zirvesini tamamladık. Bütün bir hafta boyunca 10 oturumu, 50’den fazla konuşmacısı ile Türkiye’nin dijital ortamda gerçekleştirilmiş en büyük etkinliğini yine KAMU BİLİŞİM DERNEĞİ (KBD) önderliğinde birlikte başardık. Secube Teknoloji A.Ş. Kurumsal Satış Direktörümüz, Bilgisayar Mühendisi Çağdaş ERYÜKSEL, KAMU BİLİŞİM DERNEĞİ 'nin düzenlemiş olduğu Türkiye’nin en büyük Dijital Zirvesi olan Kamu Dijital Zirvesinde YouTube canlı yayınında Kamu'da Siber Güvenlik ve KVKK başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi ve kurumların yerli milli KVKK yazılımlarını tercih ederek nasıl daha verimli ve kolay bir Dijital Dönüşüm süreci yürütebileceklerine dikkat çekti. Oturum başkanı KVKK 2. Bşk. Sn. Cabir BİLİRGEN'in gerçekleştirdiği panelde KVKK 'nın Siber Güvenlik ile birlikte nasıl yorumlanması gerektiğini anlatan Çağdaş ERYÜKSEL KVKK'ya adapte olmaya çalışan kurumların bugün geldiğimiz noktada kurumsal süreç bütünlüğü kapsamında daha iyileştirilmiş ve daha verimli bir şekilde KVKK mevzuatını tüm kurum departmanlarının ancak uyum içinde birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışması ile başarıya ulaştırabileceğine ve yerli yazılımların önemine oturumdaki konuşmasında dikkat çekti.

Secube Teknoloji A.Ş. Sponsorluğunda

CANLI YAYIN LİNKİ : https://lnkd.in/eXAWYQf 14:00 – 15:30 Veri Güvenliği ve Kişisel Veriler Oturum Başkanı: Cabir Bilirgen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2.Başkanı Konuşmacılar: Yakup Şıvka, Anadolu Ajansı İletişim Teknolojileri Direktörü Burak Bilge, AustriaCard Genel Müdürü Şenol Vatansever, Dijital Biz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Eryüksel, Secube Teknoloji AR-GE A.Ş. Kurumsal Satış Direktörü / Bilgisayar Mühendisi

KVKCUBE Çözümümüz ile Tüm KVKK Uyum Süreçlerinizi Kolayca Yapılandırın ve KVKK Uyumuna Kolayca Hazır Olun ! Çoklu dizin profilleri oluşturun ve meta veri şablonları yaratın. KVKK'ya uyum sürecinde etkilenen tüm belge türlerinin daha sonra kolay arama, yetki rol bazında belgelere erişim tanımlanması, veri şifreleme, veri maskeleme, envanter oluşturma gibi benzersiz ve kişisel olarak önemli bilgileri "Yapay Zeka Belge Tanıma Motoru" sayesinde yönetip emin olun. Sayı, tarih, liste, kimlik numarası, kan grubu gibi çeşitli alan türleriyle dosyaları otomatik olarak ayrıştırın. Barkod değerlerinden otomatik olarak veri sınıflandırın.


SECUBE TEKNOLOJİ AR-GE A.Ş. BASIN BİLDİRGESİ

Kamuda Yeni Nesil Siber Güvenlik ve KVKK Süreçleri Hakkında; Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan Pandemi; iş yapış biçimlerimizi ciddi anlamda değiştirmiş bulunmaktadır. Gerek kamu gerekse özel sektörde dijital verimizin korunması ile ilgili başlatılan çalışmalarda tüm sektörleri ilgilendirecek verinin korunmasına dayalı ilkeler KVKK kurulu tarafından etkisini göstermeye devam etmektedir.

Dijital ortamdaki veri işleme faaliyetlerinin yoğun olarak devam ettiği bu süreçte kurumların verilerini yetki matrislerine göre tanımlayıp verilerini çok daha efektif bir şekilde yönetme ihtiyaçları aşikar hale gelmiştir. Bu değişimle birlikte gelen ihtiyaca bakacak olursak güçlü ileri teknoloji yazılım altyapısı “Sayısal Dönüşümün” dolayısı ile KVKK uyum süreçlerinin teknik taraftaki en önemli unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

KVKK ilkelerine adapte olmaya çalışan kurumların bugün geldiğimiz noktada kurumsal süreç bütünlüğü kapsamında daha iyileştirilmiş ve daha verimli bir şekilde KVKK mevzuatını tüm kurum departmanlarına yayarak uyum içinde birbirleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak geliştirmesi tartışmasız ilgili kuruma KVKK sürecini başarı ile tamamlamasındaki en büyük kolaylığı sağlayan etmen olarak algılanması gerekmektedir. Tam da bu noktada KVKK süreçlerini otomatize eden ve kurumların ciddi anlamda hayatlarını kolaylaştıran yerli yazılımların farkına varmak milli bilişim hamlesini ve ülkemizin 2023 hedeflerini destekler niteliktedir. Yapay zeka tabanlı yerli KVKK yazılımlarının yabancı yazılımların yaptıklarının çok daha iyilerini yaptığına bugün şahit olmaktayız.

Bu süreçte başka bir önemli başlık KVKK’ da Siber Güvenlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Veri güvenliğinin üst düzey sınırlarda sağlanması artık KVK kanunu ile tüm sektörlerde departmanların en önem verdiği süreç haline gelmiş bulunmaktadır. Bugün kurumlar milyonlarca sayfa arşivlik belgelerini dijital ortama aktarmaktadırlar. Tarayıcıdan geçen bu veriler dijital arşiv sistemlerine aktarıldığı anda bu verileri üstündeki hassas veriler KVKK’ya uygun şekilde son kullanıcılara gösterilmelidir. Veri ayrıştırma, veri sınıflandırma ve veri anlamlandırma işlemlerinin manuel olarak yönetilen süreçlerde kurumları sıkıntıya düşürdüğü bilinmektedir. Bu tip süreçleri artık kolayca milli yazılım sistemleri ile yönetmek mümkün hale gelmiştir. Yetki ve rol matrisinde sadece ilgili kurum yetkililerinin hiyerarşik cetvelde evrak görüntüleme ve yönetme, grup içi veya grup dışı veri paylaşımı yapması KVKK nezdinde son derece önemlidir. Kişisel verilerin dijitalleşmesindeki prosedürde; henüz tarayıcıdan geçmesi aşamasında bile üst düzey siber güvenlik önlemlerinin alınması artık gündeme gelmektedir. Veri tabanında keza yine aynı tipte güvenlik önlemlerinin alınması söz konusudur. Başka bir taraftan ise gündemi; kurumların kamera izleme, yüz tanıma ve işleme, biyometrik veri işleme, kayıt sürdürme projelerine yönelik KVKK ‘daki düzenlemeler oluşturmaktadır. Bu noktada yine önem arz eden taraf verinin ne şekilde işlendiği ve ne amaca hizmet edeceğidir. Örnek olarak TCK madde 135-140: veri silmeme suçu. İnsan Kaynakları evraklarının saklanma süresi 10 yıl geçtiği tespit edilirse ve hala saklanıyorsa veri silmeme suçundan cezai işlem uygulanmaktadır. Hukuksal bunun gibi işlemlerin yazılım sistemleri sayesinde otomatik kontrol edebildiği, imha süreci gelen evrakların ise otomatik olarak imha edilebildiği, tüm KVKK uyum sürecinin milli yazılım sistemleri ile denetlenebiliyor olması kurumların oldukça hayatlarını kolaylaştırmaktadır.

Ülkemizin milli çıkarlarına hizmet noktasında bilişime emek veren firmalarımızın arttığını görmek çok ciddi bir gurur kaynağıdır. KVKK ile birlikte yeni nesil siber güvenlik ve otomatize yapay zeka çözümlerinin önümüzdeki 10 yılda kurumların işlerini kolaylaştırma noktasında popülerliğini gelişerek devam ettireceğini görebiliyoruz. Ülkemizin verisi ülkemizde kalsın sloganı ile başlatılan her türlü faaliyeti içi dolu bir şekilde örnekleri ile görmek ve tüm kurum departmanlarının KVKK uyum sürecinde koordineli bir şekilde çalışmasının ne derece bir önem arz ettiğinin bir kez daha altını çiziyoruz.

Çağdaş ERYÜKSEL

Secube Teknoloji AR-GE A.Ş.

Kurumsal Satış Direktörü