ELCOM Secure Sign II

ELCOM® SECURE SIGN II

biyometrikimza

ELCOM® Secure Sign II Biyometrik Güvenli İmza Tableti

Elektronik Doküman Yönetimi

Secure Sign, çift dokunmatik panel ve imza alanı ile kart okuyucu özellikli yenilikçi bir ekran. Kişinin elektronik olarak tanımlanmasını, modern biyometrik imzayı ve nesnel ve sofistike doğrulamayı sağlar; yalnızca istemciler için değil aynı zamanda bu gelişmiş ekipmanı kullanan kurumlar için de büyük rahatlık getirir.

Secure Sign, multimedya reklamcılığı, kurum haberleri - metin çalma, belgeler, videoların ses çalma da dahil olmak üzere sunum yapmasına olanak tanır. Müşterilerinizi basitçe akıllı kart okuyucu ile tanımlar. Cihaz, iş durumundaki müşteriye doğrudan bir teklif sunar ve seçilen servislerin menü seçimi ve onaylanmasına izin verir. Müşterinin belgelerini elle yazılmış elektronik imza ile doğrulayın!

Secure Sign, kimlik kartı ile yalnızca istemci tanımlamasını sağlar. Bu kavram çok gizlidir, müşterinin verileri güvenlidir. Müşteri, doğal olarak bir parmak dokunuşuyla anlaşma menü parametrelerinden birini seçer ve belgeyi elektronik kalemle imzalar - imza, diğer belgelerin yerini alır. Kalem baskısının eğilimini ve dinamikliğini doğrulayan devrim niteliğindeki yazılım sayesinde imzanın doğrulanması objektiftir.


İmzanın sahte olabilme imkânı neredeyse sıfır.Doküman Yönetim Sistemi Entegrasyonu

Kurum içi ya da kurum dışı evrakların üzerinde bulunan bilgilerin ne şekilde saklandığı, hangi hızda erişildiği ve tekrar kullanılma sıklığı arşivin değerini belirleyen unsurlardır. Genel olarak arşiv, sadece evraklar ve klasörleri düşündürse de, bir çok kurum için arşiv kayıt evraklarına ek olarak fotoğraf, ses kaydı, video, elektronik posta ve dokümanlar gibi saklanması gereken diğer dosyaların da bulunduğu bir bütündür. Bu nedenle değerli bilginin doğru şekilde işlenmesi, saklanması ve yönetilmesi için bir doküman yönetim sistemi (DYS) gerekmektedir. Doküman yönetim sistemi, dokümanın ve bilginin durumu ne olursa olsun onu en uygun şekilde işlenip saklanması ve arandığında isim, konu, tarih vs... gibi bir çok ayrıntı ile bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmek için kullanılan sistemdir.