Biyometrik imza sistemi

 Biyometik İmza Uygulaması’nda biyometrik imza verileri Kriptolu olarak tutulur.


SignatureCUBE®
SignatureCUBE® - Güvenli Dijital / Biyometrik İmza Sistemi

Bilişim sektöründe meydana gelen gelişmeler neticesinde borçlar hukukunun en önemli unsuru olan sözleşme hukukunda da bir takım gelişmeler oldu. Islak imza, yerini elektronik imzaya, biyometrik imzaya bıraktı. Hatırlanacağı üzere Türk hukukunda ıslak imzanın yanısıra elektronik imza uygulaması 2004 yılının ortasında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yürürlüğe girdi.Son yıllarda tablet kullanımının artması nedeniyle iş dünyasında bir kısım sözleşmeler, taahhütnameler, sipariş formları dijital ortamda tablet ya da pad üzerinde düzenlenip elektronik kalem vasıtasıyla imzalanarak tamamlanır hale geldi. Biyomretrik imza olarak adlandırılan bu imza; kişinin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanımak suretiyle kimlik tespit etmek amacıyla geliştirilen bilgisayar destekli bir sistemdir. 
Biyometrik İmza Avantajları

Maliyet avantajı sağlar.
Kurumsallaşma ve Dijitalleşme için Marka Değeri yaratır.
Doğru, Güvenilir, Yasal bağlayıcılık sağlar
Tasarruf - Belgelerin basımı, kopyalanması, taranması, dağıtımı ve arşivlenmesi.
Zaman tasarrufu iş ve iç süreçlerin hızlanmasını sağlar.
Hızlı ayar ve kolay entegrasyon - çözümümüz mevcut BT sistemlerine, şirket belgelerine ve süreçlerine basit entegrasyon sağlar.
Onay - elektronik belgelerin imzalanması konusundaki çözümümüz Türkiye ve AB tarafından belirlenen yasal talepleri karşılar.
Ekoloji - çözüm çevreye zarar vermez ve doğal kaynakları ve enerjileri ekonomik olarak kullanır.Biyometrik İmza Güvenliği

Biyometrik İmza Uygulaması’nda biyometrik imza verileri Kriptolu olarak sistemde tutulduğu için imzanın kopyalanması durumunda loglanır ve kimin eriştiği bilgisi kayıt altına alınır dolayısı ile biyometrik imza kopyalansa dahi kimin kopyaladığı hemen tespit edilebilir. Biyometrik imzanın güvenliği konusunda uluslararası kanıtlanmış, saptanmış değerlendirmeler mevcuttur. Biyometrik İmza Sistemi çok hızlıdır ve tüm sistemlerle entegre olabilir, sahada işlem yapan şirketler için online işlemde müşteri tercihine uygun olarak tasarlanmıştır.BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİYOMETRİK GÜVENLİ İMZA KULLANIMI

Bankacılık sektörü dijital dönüşümündeki en önemli çarpanlardan birisi biyometrik imza. Çünkü dijital bankacılık şubelere gelen müşteriyi azaltsa bile şubelerdeki kağıt kullanımı yine devam ediyor. Sektörde maliyet konuları malum, bunları asgari düzeye indirmek gerekiyor. Biyometrik imza önemli bir çarpan çünkü: * Şubelerdeki işlem zamanlarını kısaltıyor ve daha az sayıda personel ile aynı hizmetler verilebiliyor. * Kağıt ve kağıda bağımlı masraf kalemleri ortadan kalkıyor. * Müşteri imzaladığı belgelere kolayca erişebildiği için şubelere başvuruları azalıyor. Bununla birlikte diğer bazı teknolojileri de kullanmak gerekiyor. Bunlar arasında mevcut kağıt ortamındaki belgelerin dijitalleştirilmesi, yaşlandıkça belgelerin daha az yer kaplayacak şekilde bilişim sistemlerinde saklanması, imha zamanı gelen kağıt ortamındaki belgelerin belirlenmesi ve otomatik olarak imhası, güvenli fiziksel saklama ve fiziksel arşivin yönetimi, OCR/ICR teknolojileri, e-imza/mali mühür vb. Bunun yanı sıra KVK açısından da bankacılık sisteminde düzenlemelerin yapılması önemli. Bir çok bankadan elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda bankacılık sistemlerinde verilerin maskelenmesi, önemli verilerin saklanması konusunda önlemler alınması gerekiyor. KVK Kurulu Başkanı ile Çağdaş beyin sık bir şekilde istişarelerinden de oldukça önemli bilgiler elde etmekteyiz. Önemli bütçeler tutan bu tür önlemler ileri teknolojilerin kullanılması ile uygun bütçelerde sağlanabilir. Biyometrik imza konusuna tekrar dönecek olursak, bu alanda büyük firmaların yatırımları ve AR-GE çalışmaları giderek artmakta ve 2025 yılına kadar devam edeceği bilinmektedir. Yapılan çalışmalar destekleyici teknojiler tarafına doğru kaymaktadır. Örneğin mobil cihazlar üzerinden biyometrik imzanın atılması öncesinde kaydırma butonlarının kullanımı ve parmak izinin de beraberinde toplanması gibi. Parmak izinin doğrudan alınması müşteriyi irite etmektedir. Ayrıca kaydırma butonlarının kullanılmasındaki kişi davranışınında tekil olduğu yönünde çalışmalar mevcuttur. Ancak kaydırma butonu kullanımı uluslararası veya yerel hukuki geçerlilik kazanması ihtimal dışıdır. Biyometrik imza ISO/IEC 19794-7:2014 ile uluslararası standartlara sahip hale gelmiştir. ISO/IEC 19794 Bölüm 7'de biyometrik imza parametreleri ve güvenli olarak saklanması kurallara bağlanmıştır. Kriptolu olarak saklanması yerel regülasyonlara bağlıdır ve bu kısım biraz daha ülkelere bırakılmıştır. Ancak biyometrik imza verilerin saklanması önemli konuların da başındadır. Biyometrik imza bankacılık sistemine entegre edilmesinde her hangi bir güçlük bulunmasa bile bu sistemin alt sistemlerinden birisi olan dijital arşiv yönetim sistemi de önem kazanmaktadır. 

Bankacılık Sektörü için Güvenli Dijital (Biyometrik) İmza Senaryosu

Müşteri banka şubesine gelip bankacılık işlemi yapmaya başlaması ile süreç başlar (Örnek; kredi kartı başvurusu) Müşterinin işlemi tablet üzerinde tamamlanır, sistemsel kontroller gerçekleştirilir. Banka görevlisi müşteriden kimliğini ister ve fotoğrafını çeker, MERNİS sorgusu ile kimliğin güncelliği otomatik kontrol edilir. Kimlik üzerindeki müşteri fotoğrafı da belgeye konulur. Sözleşme tablet üzerinde görüntülenir, kontrol etmesi ve imzalaması istenir. (Bu sürede tablette ilgili bankanın kurumsal reklamı oynayabilir.) Müşteri, sözleşmedeki bilgileri kontrol eder ve imzasını tablet üzerinde gösteri