KVKK Software

KVKKCube OTOMASYON YAZILIMI

KVKKCube Envanter işleme otomasyon yazılımı ile envanter süreçleriniz en kolay şekilde ve çok hızlı bitirilir.


Ana tema sizin gün sonunda ne kazanacağınızdır.

Kazançlar:

1. Anında envanter oluşturma ve işleme
2. Daha az personel ile aynı işi yapma
3. Değişen kanun maddelerinden etkilenmeme
4. Belgelerin kaybolması ve başka klasörlere karışmasını ortadan kaldırma
5. e-arşiv ile bilgilerinizin elektronik ortamda envanter kayıtlarının tutulması
6. Kurumsal hafızanın sağlanması ile mükerrer belge üretme sorununun ortadan kalkması 

Bu yazılım sayesinde VERBİS’e beyan etmekle yükümlü olduğunuz bilgileri kolayca seçip bir araya getirebilecek, detaylı envanter ve veri işleme politikası yanında VERBİS ile uyumlu ve kolayca VERBİS’e aktarabileceğiniz envanter excel dosyalarını oluşturabilirsiniz.

Tek bir Veri Giriş Ekranını kullanarak seçeceğiniz ve dolduracağınız bilgiler üzerinden hem VERBİS envanteri tablosunu, hem kişisel veri işleme politikanızı hem de detaylı kişisel veri işleme Envanterinizi hazırlamış olacaksınız. Girmiş olduğunuz bilgiler ile kolayca excel raporu oluşturabilirsiniz. VERBİS ve Envanter raporlarınızı ayrı excel dosyalarında görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda CubeBox e-arşiv programını kullanarak envanter kayıtlarınıza, excel dökümlerine internetin olduğu istediğiniz yerden ulaşabilir olacaksınız. İçerikten arama ve evrak bulma modülü sayesinde oluşan envanterinizi geçmişe dönük arayabilirsiniz. 

Kişisel verilerin korunması, teknoloji çağının doğal sonuçlarından biri olarak, küresel boyutta hızla önem kazanan bir konu haline gelmiştir.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolmaları gerekmektedir. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir. SECUBE KVKKCube yazılımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak geliştirilmiştir. İş süreçleriniz için işlemekte olduğunuz genel ve özel nitelikli kişisel verilere ilişkin meta verilerinin VERBİS’e uygun olarak kayıt altına alınmasını ve takibini sağlayarak, uygunluk analizleri ile KVKK çerçevesinde genel durumunuzu görmenize yardımcı olurken aynı zamanda bu excel verbis envanter dökümlerinin elektronik olarak arşivlenip geriye dönük kurumsal dijital arşivinizde görüntülenmesini sağlamaktadır.

 • Uzmanlarca oluşturulan ve yükleyeceğiniz bilgiler konusunda
  aydınlatıcı ve yönlendirici açıklamalar
 • Çok kısa  zaman ayırarak en doğru envanteri elde etmeyi optimize eden çözüm
 • Kolay kullanımlı modern arayüz
 • Web üzerinden çalışır kolayca envanter yönetimi sağlar
 • Organizasyonunuza özgü envanteri her an güncelleyebileceğiniz şekilde
  ve bulutta saklama özelliği, kısa sürede envanter oluşturma envanter düzenleme envanter toplu seçme envanteri e-arşiv olarak saklama imkanı
 • VERBİS’e aktaracağınız birebir envanteri dakikalar içinde elde etme imkanı
 • Bir kez girdiğiniz bilgiler ile;  eş zamanlı olarak kişisel veri
  işleme politikası elde etme imkanı
 • Eş zamanlı olarak kişisel veri işleme envanterine ulaşma ve geçmişe yönelik bilgi sorgulama ekranı
 • Elde edilen tüm raporların Excel ile dışarı aktarımı ve CubeBox e-arşiv dijital arşivinden kolayca envanter görüntüleme ve e-arşiv olarak saklama imkanı