Verilerinizi düzgün yönetebilmenin sırları en iyi yöntemler

Verilerinizi düzgün yönetebilmenin sırları en iyi yöntemler

Verilerinizi düzgün yönetebilmenin sırları en iyi yöntemler

Günümüzde BT yatırımlarının büyük kısmı veri yönetimi, kullanımı ve depolanması amacıyla yapılıyor. Verilerinizin ve kritik iş uygulamalarınızın gerçek performans ve güvenliği için esnek, akıllı, entegre veri depolama ve donanım çözümleri sunuyoruz.

Teknolojiler değişse de BT profesyonellerinin beklenti ve ihtiyaçları pek de değişmiyor:

  • Yüksek performans
  • İleri güvenlik
  • Düşük sahip olma maliyeti
  • Yüksek ölçeklenebilirlik
  • Kolay yönetim
  • Sorunsuz entegrasyon
     

Müşterilerimiz için en doğru çözümü oluşturmak için, iş ortaklarımız olan global donanım üreticilerinin teknolojilerini titizlikle takip ediyor, ihtiyaç analizi sonuçlarına göre seçiyor, kuruyor ve mevcut sisteme entegre ediyoruz.


Veri Depolama ve Veri Yönetimi

“Dünyanın verisini” saklamak

İlk kez 1956 yılında kullanılmaya başlayan “bite” teriminin, 50-60 yıl sonra inanılmaz büyüklükleri ifade etmek için kullanılacağını kimse tahmin edemezdi. Bu büyüklükleri ifade edebilmek için en hızlı gelişen terminoloji de bilişim terminolojisi olsa gerek. Kısa sürede, megabyte, gigabyte terimlerinden terabyte, petabyte, exabyte terimleri gündemimize girdi.

2000 yılında tüm dünyada 2 Exabyte yeni bilgi üretilmişti. 2014‘te üretilen bilgi miktarı 4.4 Zettabyte seviyesine ulaştı. %60’ının gelişmiş ülkelerde üretildiği bu bilginin, yaklaşık binde 6’sına karşılık gelen 45 Exabyte ise Türkiye’de üretildi. Özetle, eskiye göre çok daha fazla miktarda veriyi yönetmeye, saklamaya ve daha fazlasına hazırlıklı olmaya ihtiyaç duyuyoruz.

Gerek büyük ölçekli verilerin yönetilmesi, gerekse verilerin katmanlı bir disk yapısı veya katmanlı bir veri depolama sistemi yapısı üzerinde saklanması için öncelikle müşterilerimizin mevcut durumlarını analiz ediyoruz. Bu analiz sonuçları ile müşterilerimizin operasyonel verimlilik, sürdürülebilir performans ve veri güvenlik beklentilerine göre en uygun çözümü tasarlayıp, kuruyoruz.