SmartForms

SmartForms

SmartForms Akıllı dinamik Web formları, Stratek Kalite Yönetim Sistemi içerisinde de kullanılabilen, yazılım geliştirme yaşam döngüsündeki; tasarım, kodlama ve test aşamalarını azaltmaya yönelik bir yazılımdır.

Proje Tanımı

Elektronik ya da sayısal imza, nitelik olarak, kalemle bir kağıda atılan ıslak imzadan farklı değildir. Yani hukuki bakımdan aynı sonucu doğururlar. Aralarındaki tek fark, birinin bir kağıt üzerinde olması, diğerinin de elektronik ortamda bulunmasıdır. 15 Ocak 2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre, yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar’ın vereceği güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurmaktadır.Bir çok işlemde kullandığımız imzanın bazı sonuçları vardır. İmza, kişinin kimliğini teyit ettiği gibi, altına imza atılan metnin de okunduğunu, anlaşıldığını, bu metinden kendisine yüklenen bir çok sorumluluğun kabul edildiğini ve kendisini hukuken bağladığını teyit eder. Kısacası, imza, atıldığı belgenin her tür sonucunun kabul edildiğini gösterir. Bu belge, mektup, talimat, çek, senet, sözleşme, başvuru formu yahut bunlara benzer her tür belge olabilir. Bu belgelerin farklı bir şekilde olması, imzanın niteliğini ortadan kaldırmaz. İmzayla onaylanan her tür belge, her türlü tartışmaya kapatılmıştır.

 • Web tabanlı
 • Basit ve karmaşık dinamik web formlarını ve uygulamayı oluşturabilme
 • Workflow Foundation temelli iş akış yönetim sistemi kullanımı
 • Görsel tasarım
 • İç içe sınırsız sayıda dinamik form kullanabilme
 • 16 adet kontrol ögesi ile istenen formun oluşturulabilmesi
 • Klasik iş mantığı ve onay/ret tipinde iş akışlarına bağlı formlar oluşturabilme
 • İş akışı giriş çıkış argümanlarından yararlanarak formun otomatik oluşturulması
 • Kontrol ögelerinin ve her bir formun stilini değiştirebilme
 • Kendi uygulamalarınız içerisinden yaratılan dinamik formların kullanılabilmesi
 • Harici Web form ve Web sayfalarını kullanabilme
 • Her bir formda sınırsız sayıda “düğme” kontrolu kullabilme ve işlevlerini belirleyebilme
 • Uygulamalarımızın iş mantığını örneğin bir çok farklı ASP.NET sayfasına yaymak yerine söz konusu iş mantığını bir iş akış sisteminde ele almak uygulamaların basit ve yönetilebilir olmasını sağlamaktadır.
 • Bakım ve işletme masrafları dramatik bir şekilde azalmaktadır.
 • Mevzuatta olabilecek değişiklikler, ihtiyaçların değişmesi gibi nedenlerle kaynak koda müdahale edilmesini minimum düzeye indirmektedir.
 • Bilişim sistemleri uygulama yazılımlarında tüm kurum ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanılabilir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve işletmelerin platform ve lisan bağımsız uygulamalarında kolay bir kullanım sağlar
 • Geliştirilen formlar proje ile ilişkili olarak sistemde yer alır.
 • Kendi projeniz içerisinden dinamik formları kolayca çağırabilir ve kullanabilirsiniz.
 • Listeden seçim (combo box) kontrolu sabit değerlere sahip olabileceği gibi CentraCUBE iş katmanı üzerinden iş metotlarını çağırmak suretiyle de doldurulabilir.
 • Dinamik form verileri XML yapıdadır.
 • XML üzerinde doğrudan değişiklik yapılabilir, veriler ihraç veya ithal edilebilir. Geliştirilen formların ön izlemesi yapılabilir, çalıştırılabilir.
 • Form öğelerinin pencere üzerinde yerlerinin değiştirilebilmesi, genişlik, yükseklik,renk vb. düzenlemelerinin yapılabilmesi
 • Geliştirilen formlar proje ile ilişkili olarak sistemde yer alır.
 • Kendi projeniz içerisinden dinamik formları kolayca çağırabilir ve kullanabilirsiniz.
 • Listeden seçim (combo box) kontrolu sabit değerlere sahip olabileceği gibi CentraCUBE iş katmanı üzerinden iş metotlarını çağırmak suretiyle de doldurulabilir.
 • Dinamik form verileri XML yapıdadır.
 • XML üzerinde doğrudan değişiklik yapılabilir, veriler ihraç veya ithal edilebilir. Geliştirilen formların ön izlemesi yapılabilir, çalıştırılabilir.
 • Form öğelerinin pencere üzerinde yerlerinin değiştirilebilmesi, genişlik, yükseklik,renk vb. düzenlemelerinin yapılabilmesi

İş akışları/metotlarının kullanımı görsel nitelikte olması nedeni ile analiz, tasarım ve kodlama safhalarını birleştirmektedir. İhtiyaç sahibi ve konu uzmanı kişiler ile aynı dilin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Dinamik formlar iş akış argümanları kullanarak kolayca oluşturulabilmekte ve akabinde düzenlenebilmektedir. İş akış/metot argümanları giriş, çıkış ve hem giriş hem de çıkış olabilmektedir.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

SmartForms

Form Görüntüleme

SmartForms

Form Kaydet/Güncelle

SmartForms

Form Listesi