Biyometrik imza sistemi

SignatureCUBE

SignatureCUBE - Biyometrik İmza Sistemi

Bilişim sektöründe meydana gelen gelişmeler neticesinde borçlar hukukunun en önemli unsuru olan sözleşme hukukunda da bir takım gelişmeler oldu. Islak imza, yerini elektronik imzaya, biyometrik imzaya bıraktı. Hatırlanacağı üzere Türk hukukunda ıslak imzanın yanısıra elektronik imza uygulaması 2004 yılının ortasında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yürürlüğe girdi.Son yıllarda tablet kullanımının artması nedeniyle iş dünyasında bir kısım sözleşmeler, taahhütnameler, sipariş formları dijital ortamda tablet ya da pad üzerinde düzenlenip elektronik kalem vasıtasıyla imzalanarak tamamlanır hale geldi. Biyomretrik imza olarak adlandırılan bu imza; kişinin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanımak suretiyle kimlik tespit etmek amacıyla geliştirilen bilgisayar destekli bir sistemdir. 

Biyometrik Çeşitleri

DNA Eşleştirme

Kimyasal Biyometrik DNA'dan parçaların analizini kullanarak bir kişinin tanımlanması.

Kulak

Görsel Biyometrik Bir kişinin kulak şeklini kullanarak tanımlanması.

Gözler - Iris Tanınması

Görsel Biyometrik Bir kişiyi tanımlamak için irisdeki özelliklerin kullanılması.

Gözler - Retina Tanınması

Görsel Biyometrik Tanıma işlemini başarmak için gözün arka tarafındaki damar desenlerinin kullanılması.

Yüz tanıma

Görsel Biyometrik Kimlik doğrulama veya kimlik tanıma için yüz özelliklerinin veya modellerinin analizi. Çoğu yüz tanıma sistemi ya özoyunlar ya da yerel öznitelik analizi kullanır.

Parmak izi tanıma

Görsel Biyometrik bir insanı tanımlamak için bir insan parmağının yüzey uçlarında bulunan sırtların ve vadilerin (minutiae) kullanımı.

Parmak Geometrisi Tanıma

Görsel / Mekansal Biyometrik Kimliği belirlemek için parmağın 3B geometrisinin kullanılması.

Yürüyüş

Davranışsal Biyometrik Kimliği belirlemek için yürüyen bir stilde veya yürüyüşte bireylerin kullanılması.

El Geometrisi Tanıma

Görsel / Mekansal Biyometrik Bir kişiyi tanımlamak için parmak uzunlukları ve el genişliği gibi el geometrik özelliklerinin kullanılması.

Koku

Olfactory Biometric Kimliğini belirlemek için kişilerin kokularının kullanılması.

İmza Tanınması

Görsel / Davranış Biyometrik Bir kişinin el yazısı tarzının analizi, özellikle imza ile kimlik doğrulaması. Dijital el yazısı imza doğrulamasının iki temel türü olan Statik ve Dinamik. Statik, çoğunlukla bir taranan imza ile başka bir taranmış imza veya bir mürekkep imza karşı taranan imza arasındaki görsel bir karşılaştırmadır. Gelişen algoritmaları kullanarak iki taranan imzayı kontrol etmek için teknoloji mevcuttur. Tören verileri imza cihazından imzanın X, Y, T ve P Koordinatları ile