Biyometrik imza sistemi

SignatureCUBE

SignatureCUBE - Biyometrik İmza Sistemi

Bilişim sektöründe meydana gelen gelişmeler neticesinde borçlar hukukunun en önemli unsuru olan sözleşme hukukunda da bir takım gelişmeler oldu. Islak imza, yerini elektronik imzaya, biyometrik imzaya bıraktı. Hatırlanacağı üzere Türk hukukunda ıslak imzanın yanısıra elektronik imza uygulaması 2004 yılının ortasında 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yürürlüğe girdi.Son yıllarda tablet kullanımının artması nedeniyle iş dünyasında bir kısım sözleşmeler, taahhütnameler, sipariş formları dijital ortamda tablet ya da pad üzerinde düzenlenip elektronik kalem vasıtasıyla imzalanarak tamamlanır hale geldi. Biyomretrik imza olarak adlandırılan bu imza; kişinin fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanımak suretiyle kimlik tespit etmek amacıyla geliştirilen bilgisayar destekli bir sistemdir. 


Biyometrik İmza Kullanım Avantajları

Tasarruf - Belgelerin basımı, kopyalanması, taranması, dağıtımı ve arşivlenmesi. Belge başına ortalama olarak 1,25 dolar tasarruf edilir.


Hızlı yatırım geri dönüşümü - Yatırımınız genellikle kurulumdan bu yana 12 ay içinde iade edilir.


Zaman tasarrufu - iş ve iç süreçlerin hızlanması.
Elektronik belgelerin el ile imzalanması - elektronik olarak imzalanması gereken aynı elektronik belge güvenliğini kullanarak farklı elektronik belgeleri el ile imzalama seçeneği. Bizim çözümümüz, başvuru formlarını, teklifleri, siparişleri, sözleşmeleri, faturaları, raporları vb. Imzalamanızı sağlar.


Hızlı ayar ve kolay entegrasyon - çözümümüz mevcut BT sistemlerine, şirket belgelerine ve süreçlerine basit entegrasyon sağlar.


Artan güvenlik - belge ve süreçler.


Onay - elektronik belgelerin imzalanması konusundaki çözümümüz Türkiye ve AB tarafından belirlenen yasal talepleri karşılar.


Ekoloji - çözüm çevreye zarar vermez ve doğal kaynakları ve enerjileri ekonomik olarak kullanır.


Secube Biometrik İmza çözümü SignDoc, Secure Sign Secube Teknoloji firmasının SignBio+ ve kendi modül ve onların entegrasyonuna dayanmaktadır. 


Elektronik belgelerin manuel biyometrik imzalanması (e-imza) ve Manuel elektronik imzaların doğrulanması.


Bizim çözümümüz, belgelerin basılı kopyalarını yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak masrafları azaltmanıza yardımcı olur, siz de imzaları tıpkı oldukları gibi, doğru, güvenilir ve yasal olarak bağlayıcı bir şekilde imzalayabilirsiniz.


Biometric imza çözümü ayrıca imza ve referans imza veritabanının güvenli otomatik imza karşılaştırmasını yapabilir ve bu eylemi yürütmek isteyen kişinin kişi kimliği doğrulamasını yapabilir. ELCOM biyometrik imza pad leri bu iş için mükemmel olarak tasarlanmıştır, piyasadaki en hızlı doğru ve kaliteli panel seçenekleri ile dünya kullanımında liderdir.


Yazılım çözümü Secure Biometric Sign, biyometrik imza oluşturma sistemi için eksiksiz bir uygulama seti içerir.

SignDoc çözümünü iki temel yapılandırmada alabilirsiniz:

Tek başına uygulamalar SignDoc, kullanıcının uç cihazlarına (PC, dizüstü bilgisayar, tablet) kurulmuştur.

SignDoc Biyometrik imza istemcisi uygulamaları ve sunucu bileşeni SignDoc Server içeren Karmaşık SignDoc İstemci / Sunucu çözümü. Bu seçenek, büyük kurumsal çözümlerde uygulanmaya uygundur ve tüm sistemi karmaşık bir şekilde yönetme, mevcut müşteri altyapısına entegre etme, tüm sistemin yüksek düzeyde güvenlik ve birçok diğer işlev seçeneğine sahiptir. Bireysel modul C / S çözümü imza kart yönetim bileşeni ve on-line biyometrik imza doğrulamasıdır.

Bu iki temel çözüm dışında, biyometrik imzaların mevcut müşteri uygulamalarına entegre edilmesi için SignDoc Biyometrik İmza geliştirici setini kullanmak mümkündür. O Yağ “seviyesinde entegrasyon için SignDoc Biyometrik imza SDK kütüphaneleri kullanılabilir ve web arayüzü (" thin-client “istemci) seviyesinde entegrasyon için Web bileşenleri için Sign+ Biyometrik imza yazılımı kullanılabilir.Biyometrik Çeşitleri

DNA Eşleştirme

Kimyasal Biyometrik DNA'dan parçaların analizini kullanarak bir kişinin tanımlanması.

Kulak

Görsel Biyometrik Bir kişinin kulak şeklini kullanarak tanımlanması.

Gözler - Iris Tanınması

Görsel Biyometrik Bir kişiyi tanımlamak için irisdeki özelliklerin kullanılması.

Gözler - Retina Tanınması

Görsel Biyometrik Tanıma işlemini başarmak için gözün arka tarafındaki damar desenlerinin kullanılması.

Yüz tanıma

Görsel Biyometrik Kimlik doğrulama veya kimlik tanıma için yüz özelliklerinin veya modellerinin analizi. Çoğu yüz tanıma sistemi ya özoyunlar ya da yerel öznitelik analizi kullanır.

Parmak izi tanıma

Görsel Biyometrik bir insanı tanımlamak için bir insan parmağının yüzey uçlarında bulunan sırtların ve vadilerin (minutiae) kullanımı.

Parmak Geometrisi Tanıma

Görsel / Mekansal Biyometrik Kimliği belirlemek için parmağın 3B geometrisinin kullanılması.

Yürüyüş

Davranışsal Biyometrik Kimliği belirlemek için yürüyen bir stilde veya yürüyüşte bireylerin kullanılması.

El Geometrisi Tanıma

Görsel / Mekansal Biyometrik Bir kişiyi tanımlamak için parmak uzunlukları ve el genişliği gibi el geometrik özelliklerinin kullanılması.

Koku

Olfactory Biometric Kimliğini belirlemek için kişilerin kokularının kullanılması.

İmza Tanınması

Görsel / Davranış Biyometrik Bir kişinin el yazısı tarzının analizi, özellikle imza ile kimlik doğrulaması. Dijital el yazısı imza doğrulamasının iki temel türü olan Statik ve Dinamik. Statik, çoğunlukla bir taranan imza ile başka bir taranmış imza veya bir mürekkep imza karşı taranan imza arasındaki görsel bir karşılaştırmadır. Gelişen algoritmaları kullanarak iki taranan imzayı kontrol etmek için teknoloji mevcuttur. Tören verileri imza cihazından imzanın X, Y, T ve P Koordinatları ile birlikte yakalanıldığı için Dinamik daha popüler hale geliyor. Bu veriler, dijital adli tıp inceleme araçlarını kullanarak bir mahkemede kullanılabilir ve dinamik imzaların ya imza sırasında ya da imzalamayı imza