ICR OCR Nedir

ICR NEDİR ?

elektronikdokuman

ICR Nedir ?

Akıllı karakter tanıma (ICR) manuel olarak girilen metin karakterlerinin bilgisayar tarafından okunabilir karakterlere dönüştürülmesidir. Pratikte, karakterler bir G / Ç cihazından kaba baskılı bir formda girilir ve ardından çekilen veri girişinin görüntüsü analiz edilir ve makine tarafından okunabilen karakterlere dönüştürülür. ICR optik karakter tanıma (OCR) 'e benzer ve bazen form işlemede OCR ile birlikte kullanılır.

ICR ve OCR teknolojisinden önce, form işleme, veri türlerini bilgisayardan elektronik formlara okumak ve el ile giren ve kağıt formlarıyla aynı formatta olan veri girişi operatörleri tarafından gerçekleştirildi. Kağıt formlarından alınan veriler, daktilo veya bilgisayar tarafından üretilen yazı tipleri, el yazısı karakterler, onay kutuları ve kabarcıklar, barkod s ve imza içeriyordu. Günümüzde form işleme, tarayıcı s, OCR ve ICR teknolojisinden oluşur ve bu işlemi otomatikleştiren ve veri girişi operatörleri tarafından elde edilen yaklaşık% 98 doğrulukla zamanın bir kısmını alan form işleme yazılımıdır.


ICR Avantajları

ICR, OCR veya optik karakter tanıma yeteneklerini genişletmek için geliştirildi. OCR, taranmış görüntü belgelerindeki metin karakterlerini tanıyabilir, ancak basılı metinlerle sınırlı olduğundan, el yazısı formların işlenmesinin otomatikleştirilmesini imkansız hale getirir. ICR veya akıllı karakter tanıma, kullanıcılara otomatik veri girişi ile daha fazla esneklik kazandıran, elle yazılmış metni çok fazla varyasyona rağmen tanıyabilir.


Belge Dijitalleştirme için uygun yöntemler tercih etmenize yardımcı oluyoruz.

Doküman yönetimi sistem ihtiyaçlarınız için çekinmeden bizi arayabilirsiniz.

Bilgi edinmek için Belge Dijitalleştirme Makalesini inceleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız
Tanıtım Sunumunu İndirin

Tanıtım Videosu İzleyin

CubeBox Size Ne Sağlar ?

CubeBox Cloudy kurumsal bir bulut depolama sistemidir. Emsalsiz bir içerikten arama özelliğine sahiptir. Dosyaları açmadan içerikte arama yapılabilirsiniz. Bu sayede oldukça hız kazanıp zamandan tasarruf sağlarsınız. Dropbox ve Google Drive ile senkronize çalışma opsiyonu da sunmaktadır.

Projenin Amaçları

• Kurumun Bilgi Teknolojileri alt yapısınının iyileştirilmesi
• Kurumsal hafızanın ve veri ana omurgasının oluşturulması
• Veri güvenliği, yönetimi, kullanımı ve bütünlüğünün ileri teknoloji ürünler ile gerçekleştirilmesi
• Görsel iş akış sistemi ile veri akışlarının sağlanması, yöneticilerin karar verme aşamalarının elektronik sistemlerle ve kapsamlı veriler ile desteklenmesi
• Elektronik belge-evrak sistemi kullanılarak kurum içi ve dışı yazışmaların gerçekleştirilebilmesi, dinamik iş akışları ile evrak akışının sağlanması
• Üretilen evrak ve belgelerin sayısal olarak imzalanması
• Arama motoru kullanımı ile istenilen bilgilere kısa sürede erişim
• Kullanım dışı kalan doküman ve evrakların sayısal arşiv yönetim sistemine kazandırılması


CubeBox e-arşiv ve DYS Sisteminin Özellikleri