Eğitim Sektörü OMR

EĞİTİM SEKTÖRÜ ÇÖZÜMLERİMİZ

1. OmrCUBE - Sınav ölçme sİSTEMİ

Giriş

OmrCUBE projesi çeşitli türdeki sabit formları, minimum miktarda kullanıcı ayarları ile tanımlamak ve okumak için tasarlanmıştır.

• OmrCUBE görüntü işleme algoritmaları kullanarak işlem süresini minimuma indirmektedir.
• OmrCUBE işlemler iki aşamada gerçekleşmektedir. Birinci aşama form tanımlama işlemi. İkinci aşama ise cevap kağıtlarının sisteme yüklenip işlenmesi. 

Amaç

Çeşitli sınavlarda sınavlara giren adayların cevaplarını kısa sürede sıfır hata ile değerlendirmek.

OCR/ICR sistemlerinde OMR bileşenin oluşturulması

Kullanılabilecek donanım:

´  OMR cihazların üzerine takılan kameralar

´  Tarayıcı cihazlar

Kullanımı

• ‘Select Template’ butonu ile analizin yapılacağı türdeki cevap anahtarı örneği seçilmektedir.
• Seçilen dokümanın taranması sırasında çeşitli işlemlerden geçirilir.
Örneğin; çevresindeki eğrilikler vs kesilerek atılır. Böylece form yeniden boyutlandırılmış olur.


Avantajları

       Şablon tanımlama işlemede minimum kullanıcı ayarları gerektirir.

       Bölge tabanlı işlem yapılarak zaman maliyetini minumuma indirir.

       Ön tanımlama işlemine gerek duymaz.

       Esnek çıktılar verir.

       Esnek doğrulama kuralları sunar.

Halen Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çeşitli sınavların ölçme ve değenlendirme aşamalarında OMR cihazları kullanılmaktadır

Sınavların değerlendirmesinde kullanılmakta olan üç Teknoloji bulunmaktadır. Bunlar

  1. OMR (Optical Mark Recognition-Optik İşaret Tanıma) cihazları
  2. ICR (Inteligent Character Recognition-Akıllı Karakter Tanıma) teknolojilerinin kullanıldığı çözümler
  3. Görüntü işleme teknolojileri tabanlı çözümler

 

OMR (Optical Mark Recognition – Optik İşaret Tanıma): Özelleştirilmiş formlardan verileri okumaya ve işlemeye yarayan, bu verileri bilgisayar sistemlerinde saklamaya olanak sağlayan bir sistemdir. OMR formu OMR okuyucudan geçer ve önceden işaretlenmiş alanlar okunur ve bilgiler dışa aktarılabilir.

 

Optical Mark Reader (OMR Scanner) – Optik İşaret Tanıma (OMR Tarayıcısı) : Özel bir tarayıcı cihazdır ve amacı OMR formunda önceden tanımlanmış pozisyonlardan kalemle işaretlenmiş kısımların okunmasıdır.

 

OMR cihazları 1930 yılından bu yana dünyada kullanılmakta olan optik işaretlerin çeşitli sensor dizileri vasıtası ile algılanması esasına dayanan cihazlardır.

 

Optik Karakter Tanıma işleminin çalışma prensibi “Işığın Yansıma Yasaları” doğrultusunda çalışmaktadır. Yani Gelen ışın, yansıyan