Arşiv Yönetim Sistemi

SAYS-TS-SurumAE.docx

SAYISAL DEĞER ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ (SAYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1. Amaç

Bu şartname; Sayısal Arşiv projesi kapsamında arşiv malzemelerinin, İndeksleme ve Arama Motoru Katmanı sisteminde kullanılmasını sağlayacak ürün ve hizmetlerin alımını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda kurulacak sistem, belgelerinin indekslenerek Masaüstü ve Web tabanlı bir arama motoru arayüzünden belge içeriklerinden ve belge kimlik bilgilerinden sorgulanmasını sağlayacaktır.

 1. Tanımlar

SAYS

Sayısal Değer Arşiv Yönetim Sistemi

OCR

Optical Character Regocnition

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

AD

Active Directory

PDF

Portable Document Format

PDF/A

Portable Document Format/Archive

XMP

Extensible Metadata Platform

Private Cloud

Özel veya kuruma özgün bulut ve bulut teknolojisi

MSS

Media Streamming Server – Veri Akış Sunucusu

Failover Cluster

Yük Aktarma Kümeleme

Full Text Search

Tam Metin Arama

Statistical Semantics Search

Sezinsel İstatiksel Arama

Metadata

Belge Kimlik Bilgileri, üst veri 1. Genel Hükümler  1. Yüklenici, sözleşme yapılmasını takip eden 10 gün içinde sistemi çalışır durumda teslim edecektir.

  2. Belgelerin orijinal veya elektronik kopyalarının örneklerinin çeşitli çalışmalar veya testler için kurum dışına çıkartılması talep edilmeyecektir.

  3. Arşiv malzemesi kapsamındaki belgeler indeksleme motoruna metin araması yapılabilir PDF/A formatında dahil edilecektir. Söz konusu belgelerin yapısında, klasör yapısında, belge adı ve klasör adlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

  4. Yüklenici, İDARE’nin belirleyeceği personel ile birlikte çalışarak işin yapılması esnasında eğitim faaliyetini de yerine getirecektir. İDARE’nin belirleyeceği personel aynı zamanda çalışmalara da nezaret edecektir.

  5. YÜKLENİCİ 1 (bir) yıl süre ile teknik destek sağlayacak ve 1 (bir) yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır. Teknik destek kapsamında yazılım sürümleri YÜKLENİCİ tarafından ücretsiz olarak sağlanacak ve İDARE’nin talebi halinde YÜKLENİCİ tarafından yeni sürümler yüklenecektir.

 1. Teknik Özellikler

  1. Genel Teknik Özellikler