Centiva Kurumsal Uygulamalar

Centiva

Centiva Kurumsal Uygulamalar Platformu

Web tabanlı Centiva yazılımı, kuruma ait uygulamaların plugin mimarisinde, çok sade ve basit bir şekilde tek bir noktada toplanmasını sağlamaktadır. Aynı anda sınırsız sayıda uygulama kullanıcı grup yetkilerine bağlı olarak sunulabilmektedir.

BROŞÜR İNDİR!

Proje Tanımı

Centiva Kurumsal Uygulamalar Platformu, kurum/kuruluş/işletme bünyesinde veya dış kaynak kullanılarak geliştirilen ASP.NET uygulamalarının tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen bir alt yapı sunmaktadır. Bu alt yapı bütün Web tabanlı uygulamaların ihtiyaç duyduğu:Kullanıcının erişiminin kontrolu ve sisteme girişinin sağlanması Rol bazlı kullanıcı gruplarının oluşturulması ve yetkilendirme (menu, sayfa ve uygulama seviyesinde)Menü sistemi Site görünümü (logo, menu yerleşimi, başlık, durum çubuğu, uygulama bölümü gibi) vb. temel nitelikleri de sağlamaktadır.

Centiva sayesinde uygulamalar çok sade, basit bir şekilde geliştirilip kolayca Centiva alt yapısı üzerinde çalışması sağlanabilmektedir. Aynı anda sınırsız sayıda uygulama kullanıcı grup yetkilerine bağlı olarak sunulabilmektedir.

 • Web tabanlı
 • İş mantığı katmanı(iş kuralları/iş akışları) servislerini kullanabilme
 • Plug-in mimarisi, uygulamaları kolayca sisteme katabilme
 • Rol temelli kullanıcı yönetimi
 • XML temelli menu yapısı
 • Uygulamalar arasında tam izolasyon
 • Aynı uygulamaya ait Web sayfası veya kullanıcı kontrolünün izole bir şekilde birden fazla sekmede açılabilmesi
 • Birden fazla uygulama ile aynı anda çalışabilme
 • Sekmeler arasında kolay dolaşım
 • Sınırsız sayıda uygulamaya ev sahipliği yapabilmektedir.
 • Uygulamalar sade, basit ve atomik düzeydedir.
 • Geliştirilen uygulamalarda Web sayfaları ve/veya Web kullanıcı kontrolları (User Control) DLL dosyası içerisine gömülü olabilmektedir, bu sayede Web ögelerinin saldırıya uğramaları engellenmektedir.
 • Uygulamalar içerisinden Web servisleri, WCF servisleri ve CentaCUBE İş mantığı Katmanı(iş kuralları/iş akışları) kullanılabilmektedir.
 • Atomik yapıda uygulama ve uygulamaya ait web sayfası ve kullanıcı kontrolleri
 • Çok dilli kullanım
 • Üst düzey güvenlik
 • İşletme ve bakım kolaylığı
 • Yeni geliştirici personelin kolayca mevcut uygulamalara adapte olabilmesi
 • Daha hızlı uygulama geliştirme
 • Uygulamalarda yapılan değişikikler veya yeni uygulamaların sisteme katılması esnasında kesinti olmaması, Internet Information Server’ın yeniden başlatılmasının gerekmemesi
 • CentraCUBE İş kuralları ve iş akışı sistemi ile birlikte kullanıldığında uygulama arayüzlerinde minimum düzeyde kod kullanılması
 • Özellikle iş hayatında karşılaşılan problemlerde, üretilmesi gereken uzun süreli çözümler açısından yazılım geliştiriciler için uygulama geliştirmeyi çok daha kolay bir hale getirir.
 • Uygulamaların dinamik olarak yüklenmesi, uygulama kitaplıkları (DLL) dışında Web sayfaları vb. Olmaması, klasik Web uygulamalarından farklı olarak Web sayfası ve kullanıcı kontrollerinin kitaplık içerisine gömülü olması sayesinde saldırılardan etkilenmemesi
 • ASP.Net
 • Telerik
 • Ext.Net
 • DevExpress, vb

Web sayfası veya Web kullanıcı kontrollarında bu kontrolları içeren uygulama arayüzlerinde kullanılabilir. Uygulamalar arası ve uygulamalar ile Centiva arasında tam bir izolasyon olması nedeni ile herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Doğrudan Web kullanıcı kontrollarına ev sahipliği yapabilmektedir. Ayrıca harici Web sitelerinide kullanıcı menülerinde tanımlamak mümkündür. Bu sayede Java, PHP gibi ortamlarda geliştirilen uygulamalar da tek bir noktadan hizmete sunulabilir.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Centiva

Kurumsal Uygulamalar Platformu

Centiva

Kurumsal Uygulamalar Platformu

Centiva

Centiva Üzerinde Çalışan bir ERP Uygulaması