ABBYY FlexiCapture ve DYS Entegre Çözüm

ABBYY FlexICAPTURE VE DYS ENTEGRE ÇÖZÜMLERİ

earsivdokumanyonetimi

ABBYY FlexiCapture ve DYS

ABBYY Çözümlerini DYS EBYS sistemleri ile Nasıl Kullanırsınız ?

ABBYY FlexiCapture Nedir Ne İşe Yarar ?


Akıllı, doğru ve ölçeklenebilir bir veri ve belge yakalama sistemidir. Herhangi bir yapıda ve karmaşıklıktaki farklı form ve belgelerin akışını, herhangi bir iş uygulamasına veya veri tabanına aktarılmaya hazır, kullanışlı ve erişilebilir verilere otomatik olarak dönüştürmek için tek bir giriş noktası sağlar. ABBYY FlexiCapture® Güçlü bir Form İşleme (OCR, ICR, OMR, Barkod) yazılımıdır. FlexiCapture® ile kağıt formlara elle girilmiş olan verileri, makine yazılarını, işaretleri, barkodları otomatik olarak okutabilirsiniz. Bu sayede kağıt formlardan veri girişinin maliyetlerini azaltmış ve kalitesini artırmış olursunuz. Güçlü API sayesinde kendi form işleme yazılımlarınızı geliştirebilirsiniz. ABBYY FlexiCapture® sayesinde fatura, kartvizit gibi sabit olmayan formlardan da akıllı veri girişi sağlayabilirsiniz. Yalnızca bir belgeyi tanımlayarak milyonlarca belgeye entegre edebileceğiniz tanımlama alanları yaratmış olursunuz. ABBYY FlexiCapture ile İnsan gücünü ve iş yükünü minimuma indirmiş olursunuz. Elle belge girmek için harcanan zamanı azaltır ve belgelerinizi tüm departmanlar ve çalışanlar arasında paylaşılabilir hale getirebilirsiniz. Departmanlar ve çalışanlar arasında Microsoft SharePoint üzerinden iş belgelerinin arşivlenmesini sağlamak için standartlaştırılmış yakalama süreçlerinden faydalanabilirsiniz. ABBYY FlexiCapture ile kağıt belgeleri erişilebilir hale getirirsiniz. Fotokopi ve kağıt dokümanların fiziksel dağıtımını önlediği için doğrudan maliyetleri kısar. ABBYY’nin SDK veri yakalama teknolojisinin yeni neslini temsil eder.

ABBYY FlexiCapture 3 ana kategoride ürün grubuna sahiptir. Bu kategoriler gereksinim analizi sonrasında belirlenmekte, kurumun/işletmenin gereksinimlerine bağlı olarak uygun ürün belirlenmektedir. Bu kategoriler:

- Tek başına (standalone) - Dağıtık (distributed) - Sunucu (server) ABBYY FlexiCapture işlevsellik olarak 3 ana bölüme ayrılmaktadır. Bunlar: - Sabit formlar (Örneğin sizin ihtiyaç duyduğunuz trafik ceza tutanakları) - Esnek formlar (İç ve dış yazışmalar, faturalar gibi belgelerde konu, tarih, alıcı, metin içerisinde geçen indekslik alanlar, anahtar kelimeler gibi niteliğe bağlı verilerin yakalanması) - Faturalar (Özellikle AB normuna uygun faturalar) Belge türleri : Yapısal belgeler (Trafik ceza tutanakları, anket formları, vb.) Yarı yapısal belgeler (Belgeden belgeye değişiklik gösteren türde, örneğin farklı firmalardan gelen faturalar gibi, örneğin her bir faturada mutlaka bir fatura numarası, tarih vb. alanların olması ve bu alanların değişik türdeki ve aynı amaca hizmet eden belgelerden yakalanması). Yapısal olmayan belgeler ( Yukarıdaki iki kategorinin haricinde ve herhangi bir şekilde gruplanamayan tarzda belgeler. Örneğin Sigorta şirketlerinden gelen belgeler, bu belgelerde örneğin plaka numarası, sigorta şirketi adı, tarih vb. indekslik alanların çıkartılması ve arama motoru sayesinde istenen niteliklere göre belgelerin mili saniyeler içerisinde bulunabilmesi) Gereksinimlerinizi belirledikten sonra size uygun çözümü oluşturmayı arzuluyoruz.

Firmamız 2014 yılından bu yana özel sektör ve devletin elektronik ortamda DYS EBYS arşiv tutmasına yardımcı olup , müşterilerimize ait tüm operasyonel süreç ve dokümanlar elektronik ortamda saklanmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç halinde evrak erişimi hızlı bir şekilde sağlanabilmektedir. Ayrıca CubeBox e-Arşiv ve DYS EBYS vasıtası ile müşterilerimiz aynı hızda web üzerinden istenilen evraklara ulaşabilmektedir. CubeBox DYS EBYS size ait makineler veya sunucularda çalışır. Verileriniz dışarıya çıkmaz. Bilgisayarınızdan erişebileceğiniz bütün veri kaynaklarını kullanabilirsiniz. Ancak CubeBox DYS EBYS ye sizden başka kimse erişemez. Böylece kişisel veri arşivinizi, kendi e-postalarınızı da dahil ederek belge arama sorununuza bir son verebilirsiniz.

Dijital Arşiv/EDYS:
 
Artık CubeBox Standard ve Enterprise sürümlerinde aşağıdaki dosya tipleri sistem içerisindeki editörler tarafından işlenebilmektedir:
 
* doc, docx, odt, rtf, txt, csv
* xml, html, mht
* epub
* xls, xlsx, xlt, xltx
 
Bu sayede MS Office veya Open Office gibi uygulamalara gerek olmamaktadır. Aşağıdaki resimde CubeBox Word Editörü görülmektedir. MS Office içerisindeki Word uygulamasına benzemekte ve kullanıcı alışkanlıkları korunmaktadır.
 
* Lokal disteki veya CubeBox'taki yukarıda tipleri verilen dosyaları açabilir ve değişiklik yapabilirsiniz. Ekip içerisinde yer alan ve paylaşılan dosyalardaki değişiklik ve yorumları izleyebilirsiniz.
* MS Office maliyeti ortadan kalktığı gibi MS Office'te olmayan özellikler bulunur.
* Dosya anında CubeBox e-Arşiv ve Doküman Yönetim Sisteminizde saklanır. Tamamen entegredir. Bu sayede lokal disklerde dosyanın bulunması gerekmez.
* Sadece okuma yetkisi verilen kullanıcılar, herhangi bir değişiklik yapamaz, belgenin herhangi bir kısmını veya tamamını kopyalayamaz, yazdıramaz, farklı bir isimle kaydedemezler, indiremezler. Kullanıcı yetkilendirmesini ayarlamak Cubebox e-Arşiv ve DYS sisteminde tamamen sizin elinizdedir.
 
CubeBox sistemine sahip işletmeler Microsoft Office lisansı almak durumunda kalmazlar.

Doküman Yönetimi ve Belge Tarama Hizmeti

Gelişmiş belge tarama, dönüştürme ve indeksleme hizmetleri sunuyoruz. Belgeleri Tarama için En İyi Uygulama Dış kaynak Hizmetleri olarak sunuyoruz; dokümanları dijital varlıklara dönüştürerek kurumsal süreçlerinizi güçlendireceğiz. Hizmetlerimiz, üretkenliğin, performansın ve karın artmasını sağlayan anlık ve güvenli bilgiye erişimi kolaylaştırmak